מסעדות דגים
אציטון
בקבוק עליי
זכוכיות
פתח תקווה
נקרופיל
הברוך של סלקום

סרט של סקס
זה היה ביתי
מה לאכול
עין הנמר
פולנים
ולמרות הכל
main riff:
--5-7-8-7-5-8------D
--------------5-7--A


tabbed by - asaf 'dudepunk' sweet