מסעדות דגים
אציטון
בקבוק עליי
זכוכיות
פתח תקווה
נקרופיל
הברוך של סלקום

סרט של סקס
זה היה ביתי
מה לאכול
עין הנמר
פולנים
ולמרות הכל|---0-4-2-4-0----3-2-0---1-0p1p0--3-3-3-1p3p1-0-|
|-0------------3-------3------------------------|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|

זה מתנגן בפתיחה וברקע של השיר בבתים

שיר ענק

יומשובח,
 איתמר