כשהופכים את השיר
(במחשב או משו)
שומעים מישהו אומר
'אין פה מסר סמוי'

חזור למילים של יפן