יש לו שביל בצד
והוא ממש ילד מיוחד
המורים תמיד אהבו אותו
המנהל תמיד מהלל

יש לו ציונים יפים
והוא אוהב משחקי מחשב
המורים תמיד דברו בשבחו
המנהל, תמיד מהלל

ושוב הפעמון מצלצל
ושוקי שוב צריך
על זה שהוא חיי להתנצל
עכשיו הוא צריך לחכות
עד שכולם יפוצצו אותו מכות

אולי
שוקי טוב בבית ספר
אבל הכי מסכן בהפסקת עשר

יום בהיר אחד
לקחה אותו סמדר לצד
ואמרה לו
אולי תבוא לבלות הערב בשש
שוקי קצת הסמיק
ואמר שלא יזיק
לבלות היום עם סמדר השמנה
אחרי הכל היא מלכת הכיתה

עכשיו שהוא יוצא לבלות
כל הכיתה מחכה לו למטה עם מקלות
עכשיו הוא צריך לחכות
עד שכולם יפוצצו אותו מכות

אולי
שוקי טוב בבית ספר
אבל הכי מסכן בהפסקת עשר

 Shoke

He have a path in side
and he reality special boy
the teachers always love him
the manager always exalt

He have beautiful marks
and he love a computer games
the teachers always speak his praise
the manager always exalt

And again the bell to sound
and Shoke again needful
on this he is alive to apology
now he need to wait
to everybody breaking up him strokes

Maybe
Shoke good in the school
but thus miserable in interval ten

One bright day
take him Smadar to the side
and tell him
maybe come to have good time in the evening in six
Shoke a little blush
and tell is not destructive
to have god time today with fat Smadar
after all she is queen of the class

Now he outgoing to have good time
all the class wait for him with lenients
now he need to wait
to everybody breaking uo him strokes

Maybe 
Shoke good in the school
but thus miserable in interval ten.
מעברית- צליל


[קיימת גרסת שוקי אקוסטי]
[קצת פתאטית אבל סבבה, לא יותר מבדרך כלל]
[טוענים שהילד מעטיפת ככה מפנקים הוא שוקי]
[כנראה בגלל שיש לו שביל בצד]