חודש: דצמבר 2012

שירי השנה של יבגני צ'רטקוב – 2012

כמו יאדו, גם יבגני צ'רטקוב (לשעבר חולוני) עושה לעצמו מסורת של סיכום שנה שמתפרסם בקונכיה. זהו המצעד שלו מהשנה שעברה, וזוהי התכנית שלו בקול הקמפוס עם אופיר בלום, נאודליקה.