חודש: מרץ 2010

48 שעות עד סולוואקס

זהו מיקסטייפ שמגיע כתוצאה מכך שארבעים ושמונה שעות לפני שהם עולים לתקלט במועדון האומן שבע עשרה בתל אביב אני תופס את עצמי וקולט שאחרי כל התכנונים שבשבועות שיובילו לערב הזה שבו הם הולכים להעיף את הרחבה…