חודש: יולי 2009

מיקסטייפ אורח: File It Under Fun, Tiny Tears

"גשם ניתך בשאון
על הפנים הצמודות אל החלון המוגף
עת היופי ניגר אל מרזבי רזרבות הדמיון
הטחובות תחת האדמה הלחה למעשה
כפטריות כמהין הכמהות לאויר
עם היפתח החלון"