ככה מפנים / חוי בלאט 24.8.2005

אבא שפך חומצה רותחת לחייל באוזן
אמא מפגינה כל היום
בכיתה שאלו איזה צבע יש למתנחל
ורק אני כתבתי כתום

אבא קנה תנ"ך במיוחד בשבילי
שבכל דקה ושלושים
אקרא פסוקי תהילים
אבא מקווה שאני לא יתפנה
כי רק אותי מהבית
!ככה מפנים

בחמש בבוקר השכמה
עם פיצוץ מרגמה
אמא בחצר מרביצה לשוטרים
המורה הראתה לי איך באמת ניראת ישראל
ואבא הראה לי איך הורגים ערבים

אבא גנב שופל במיוחד בשבילי
אם הוא לא היה דפוק ממש
עוד היה מתפנה בנגמ"ש
אבא מקווה שאני לא יתפנה
כי רק אותי מהבית
!ככה מפנים
!ככה מפנים
!ככה מפנים

!אבא שפך חומצה רותחת לחייל באוזןןןןןןןןןן