אני לא רוצה שתמצצי לי
שלא יהיה לך בלאגן בריאות
אני לא רוצה שתתחככי בי
שלא יהיו לך בעיות אחרות
מכנה משותף בינינו אין
ולכן אני אותך רק מזיין

זוכר אותך במדי צבא
איך לקחתי אותך טרמפ לחיפה
ואת מין הסתם היית בדיכאון
כי את גרה בחולון


אני מצטער
איך תמיד על כל האוכל
אני מסתער
ולא משאיר לך אפילו טיפת פירור אחת
במקרר

והנה הנה יש לי זקפה ואת כל כך יפה
והנה הנה יש לי זקפה ואת כל כך יפה
את כל כך יפה

אני לא רוצה שתמצצי
(וכך הלאה וכך הלאה)

 

 


[ה'גירסה המלאה' הזו בוצעה רק פעם אחת מעולם]
[בגלי צה"ל, והיא גם לא תחזור על עצמה]
[בגרסה המקורית יש רק שורה אחת]
["אני לא רוצה שתמצצי לי, שלא יהיה לך בלאגן בריאות"]