Snowy \ יגאל  \ פייגלה (לא הומו, כינוי)
שוקי הבריון

יש לו צלקת ביד

והוא ממש ילד מיוחד

המורים תמיד יראו ממנו

המנהל תמיד למותו מתפלל

 

יש לו ציונים גרועים

והוא דפוק במחשב

המורים תמיד יראו ממנו

המנהל תמיד למותו מתפלל

 

ושוב הפעמון מצלצל

ושוקי שוב מחייך ברשעות כי בחבריו יתקל

עכשיו הם צריכים לחכות

עד ששוקי יעשה מהם קציצות

אולי שוקי רע בבית ספר

אבל זה כלום יחסית להפסקת עשר

 

יום חשוך אחד

לקחה אותו סמדר לצד

ואמרה לו אולי תבוא איתי לבלות הערב ב6?

שוקי חייך ברשעות

וענה בהנהון מלא משמעות

כי לבלות היום עם סמדר זה לא רע

וגם במסיבה יש את כל הכיתה

 

ועכשיו כשהוא יוצא לבלות

הוא מוציא שוטגן, אמ-16 ושני ברטות

עכשיו הוא מתחיל להנות

וגורם להיווצרות ערמה של גופות

אז אולי שוקי רע בבית ספר

אבל זה כלום יחסית להפסקת עשר