Snowy \ יגאל  \ פייגלה (לא הומו, כינוי)
מיקספקציה

שמש

מסנוורת בעיניים

הרגליים יחפות... בחול החם

בלי אצטון

וחומר נפץ מחובר לשעון

אני אצעק וארוץ ואתרוצץ – אבל בסוף – בסוף אני אתפוצץ

אבל זה עושה לי שמח

לא להתפתח

זה עושה לי נעים

רק בעין הנמר

כי עינו של הנמר ראתה מלחמות

הניצוץ לא כבה בעינו של הנמר

הוא הולך

באם הדרך

מלא תהיות

איפה יבלה היום

?איפה יבלה מחר, ואיפה לא

הוא נוסע על אם הדרך

מול המשטרות

ונכנס לחדר חקירה חשוך ואפל

בו שלושה שוטרים מתחילים במכות בו לטפל

שוטר אחד דיבר יפה

נתן לו סיגריות וטמפון עם דם!

אאהה-היי, עוד לא אהב דיי

ולא צייר בצבע של טמפון עם דם

אאההה, בתוך גיגית של דם

?הוא יושב ושוחט פולנים, אז למה הוא לא נרדם

אחרי הכל בבניין שבשכונה שלנו יש מלא פולנים

והוא משחק עם הבת של אחד השכנים

היא אומרת לו תעזוב אל תציץ, היא אומר תקשיב

כי אתה נקרופיל ואותי לא תשכיב

ולא אכפת לו שהיא סתם גופה כי היא כל כך יפה

כי זה היה בתוך ביתו

עם קוביות, תקליטים ומשחקים

זה היה ביתו! עם גינה

ולול היה ביתו

היה שלה, היה שלו

היה שלהם עם שחר, יגורו בו זרים

!ואנחנו עם כל הזכרונות.. נעלמים